A A A A A
Submit

Kënga e Solomonit 8

4
O bija të Jerzalemit, ju lutem shumë, mos e shqetësoni dhe mos e zgjoni dashurinë time, deri sa kështu t'i pëlqejë.
Shqiptare Bibla 1884