A A A A A
Submit

Kënga e Solomonit 8

3
Dora e tij e majtë qoftë nën kokën time dhe e djathta e tij më përqafoftë!
Shqiptare Bibla 1884