A A A A A
Submit

Kënga e Solomonit 8

12
Vreshti im, që është imi, ndodhet para meje. Ti, Salomon, mbaji një mijë siklat dhe rojtarët e frytit të tij marrshin dyqind.
Shqiptare Bibla 1884