A A A A A
Submit

Kënga e Solomonit 8

10
Unë jam një mur, dhe sisët e mia janë si kulla; prandaj në sytë e tij jam bërë si ajo që ka gjetur paqen.
Shqiptare Bibla 1884