A A A A A

Fjalët e Urta 20

9
Kush mund të thotë: "Pastrova zemrën time, jam i pastruar nga mëkati im"?
Shqiptare Bibla 1884