A A A A A

Fjalët e Urta 20

7
I drejti ecën në ndershmërinë e tij; bijtë e tij do të bekohen pas atij.
Shqiptare Bibla 1884