A A A A A

Fjalët e Urta 20

5
Këshilla në zemrën e njeriut është si uji i thellë, por njeriu me mend do të dijë të mbushë nga ai ujë.
Shqiptare Bibla 1884