A A A A A

Fjalët e Urta 20

28
Mirësia dhe besnikëria ruajnë mbretin; ai e bën të qëndrueshëm fronin e tij me anë të mirësisë.
Shqiptare Bibla 1884