A A A A A

Fjalët e Urta 20

24
Hapat e njeriut vijnë nga Zoti; si mund ta njohë, pra, njeriu rrugën e vet?
Shqiptare Bibla 1884