A A A A A

Fjalët e Urta 20

21
Trashëgimia e fituar me nxitim në fillim, nuk do të bekohet në fund.
Shqiptare Bibla 1884