A A A A A

Fjalët e Urta 20

18
Planet bëhen të qëndrueshme nga këshilla; prandaj bëje luftën me këshilla të urta.
Shqiptare Bibla 1884