A A A A A

Fjalët e Urta 20

17
Buka e nxjerrë me hile është e ëmbël për njeriun, por pastaj goja e tij do të mbushet me zaje.
Shqiptare Bibla 1884