A A A A A

Fjalët e Urta 20

14
"Éshtë i keq, është i keq", thotë blerësi; por mbasi ai ka ikur, lavdërohet për blerjen.
Shqiptare Bibla 1884