A A A A A

Fjalët e Urta 20

11
Edhe fëmija me veprimet e tij tregon në se ajo që bën është e pastër dhe e ndershme.
Shqiptare Bibla 1884