A A A A A

Fjalët e Urta 20

10
Peshimi i dyfishtë dhe matja e dyfishtë janë që të dyja gjëra të neveritshme për Zotin.
Shqiptare Bibla 1884