A A A A A

Psalmet 97

8
Sioni ka dëgjuar dhe është gëzuar për to, dhe bijat e Judës janë gëzuar me gjykimet e tua, o Zot.
Shqiptare Bibla 1884