A A A A A

Psalmet 97

6
Qiejtë shpallin drejtësinë e tij dhe tërë popujt shohin lavdinë e tij.
Shqiptare Bibla 1884