A A A A A

Psalmet 97

4
Vetëtimat e tij ndriçojnë botën, toka i shikon dhe dridhet.
Shqiptare Bibla 1884