A A A A A

Psalmet 97

3
Një zjarr i shkon përpara dhe i zhduk armiqtë e tij rreth e qark.
Shqiptare Bibla 1884