A A A A A

Psalmet 97

2
Re dhe terr e mbështjellin; drejtësia dhe e drejta janë në themel të fronit të tij.
Shqiptare Bibla 1884