A A A A A

Psalmet 97

12
Ngazëllohuni tek Zoti, o njerëz të drejtë, dhe lëvdoni emrin e tij të shenjtë.
Shqiptare Bibla 1884