A A A A A

Psalmet 97

10
Ju që e doni Zotin urreni të keqen! Ai ruan jetën e shenjtorëve të tij dhe i çliron nga dora e të pabesëve.
Shqiptare Bibla 1884