A A A A A
Submit

Psalmet 96

5
Sepse gjithë perënditë e kombeve janë idhuj, por Zoti ka bërë qiejtë.
Shqiptare Bibla 1884