A A A A A
Submit

Psalmet 96

3
Shpallni lavdinë e tij midis kombeve dhe mekullitë e tij midis tërë popujve.
Shqiptare Bibla 1884