A A A A A
Submit

Psalmet 96

13
sepse ai vjen, vjen për të gjykuar tokën. Ai do ta gjykojë botën me drejtësi dhe popujt në besnikërinë e tij.
Shqiptare Bibla 1884