A A A A A
Submit

Psalmet 96

10
U thoni gjithë kombeve: "Zoti mbretëron; bota është vendosur mirë dhe nuk do të luajë nga vendi; ai do t'i gjykojë popujt me drejtësi".
Shqiptare Bibla 1884