A A A A A
Submit

Psalmet 96

1
Këndojini Zotit një këngë të re, këndojini Zotit, o banorë të të gjithë tokës!
Shqiptare Bibla 1884