A A A A A

Psalmet 14

6
Ju kërkoni të prishni planet e të mjerit, sepse Zoti është streha e tij.
Shqiptare Bibla 1884