A A A A A

Psalmet 14

5
Atje do t'i zërë një frikë e madhe, sepse Perëndia është me njerëzit e drejtë.
Shqiptare Bibla 1884