A A A A A

Psalmet 14

3
Të gjithë kanë devijuar, janë korruptuar; asnjeri nuk bën të mirën, as edhe një.
Shqiptare Bibla 1884