A A A A A
Submit

Psalmet 125

5
Por ata që ndjekin rrugë dredha-dredha, Zoti do t'i bëjë që të ecin bashkë me ata që bëjnë paudhësi. Paqja qoftë mbi Izrael.
Shqiptare Bibla 1884