A A A A A

Psalmet 108

9
Moabi është legeni ku unë lahem; mbi Edomin do të hedh sandalen time, mbi Filisti do të dërgoj britma triumfi".
Shqiptare Bibla 1884