A A A A A

Psalmet 108

8
Imi është Galaadi, imi është Manasi, Efraimi është forca e kokës sime, Juda është ligjvënësi im;
Shqiptare Bibla 1884