A A A A A

Psalmet 108

6
me qëllim që të dashurit e tu të çlirohen; shpëtomë me të djathtën tënde dhe përgjigjmu.
Shqiptare Bibla 1884