A A A A A

Psalmet 108

5
Qofsh i përlëvduar, o Perëndi, përmbi qiejtë dhe lavdia jote shkëlqeftë mbi gjithë tokën,
Shqiptare Bibla 1884