A A A A A

Psalmet 108

4
Sepse mirësia jote është e madhe, arrin deri mbi qiejtë, dhe e vërteta jote deri te retë.
Shqiptare Bibla 1884