A A A A A

Psalmet 108

3
Unë do të të kremtoj midis popujve, o Zot, dhe do të këndoj lëvdimet e tua midis kombeve.
Shqiptare Bibla 1884