A A A A A

Psalmet 106

1
Aleluja. Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë.
2
Kush mund të përshkruajë bëmat e Zotit ose të shpallë tërë lavdinë e tij?
3
Lum ata që respektojnë drejtësinë, që bëjnë atë që është e drejtë në çdo kohë.
Shqiptare Bibla 1884