A A A A A

Psalmet 106

46
Bëri që ata të fitojnë përkrahje ndër të gjithë ata që i kishin çuar në robëri.
Shqiptare Bibla 1884