A A A A A

Psalmet 106

44
Megjithatë ai i kushtoi kujdes ankthit të tyre, kur dëgjoi britmat e tyre,
Shqiptare Bibla 1884