A A A A A

Psalmet 106

43
Ai i çliroi shumë herë, por ata vazhduan të ngrenë krye dhe të zhyten në paudhësinë e tyre.
Shqiptare Bibla 1884