A A A A A

Psalmet 106

42
Armiqtë e tyre i shtypën dhe ata iu nënshtruan pushtetit të tyre.
Shqiptare Bibla 1884