A A A A A

Psalmet 106

39
Kështu ata u ndotën me veprat e tyre dhe u kurvëruan me aktet e tyre.
Shqiptare Bibla 1884