A A A A A

Psalmet 106

36
u shërbyen idhujve të tyre, dhe këta u bënë një lak për ta;
Shqiptare Bibla 1884