A A A A A

Psalmet 106

35
por u përzien midis popujve dhe mësuan veprat e tyre;
Shqiptare Bibla 1884