A A A A A

Psalmet 106

31
Dhe kjo iu vu në llogari të drejtësisë, brez pas brezi, përjetë.
Shqiptare Bibla 1884