A A A A A

Psalmet 106

27
dhe se do t'i zhdukte pasardhësit e tyre midis kombeve dhe se do t'i shpërndante në të gjitha vendet.
Shqiptare Bibla 1884