A A A A A

Psalmet 105

1
Kremtoni Zotin, lutjuni për ndihmë emrit të tij, bëni të njohura veprat e tij midis popujve.
2
Këndojini atij, këndojini lavde atij, mendoni thellë tërë mrekullitë e tij.
3
Mburruni me emrin e tij të shenjtë; le të kënaqet zemra e tërë atyre që kërkojnë Zotin.
Shqiptare Bibla 1884