A A A A A

Psalmet 105

45
me qëllim që të respektonin statutet e tij dhe t'u bindeshin ligjeve të tij. Aleluja.
Shqiptare Bibla 1884