A A A A A

Psalmet 105

44
dhe u dha atyre vendet e kombeve, dhe ata trashëguan frytin e mundit të popujve,
Shqiptare Bibla 1884